ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АГРО СИСТЕМА» 

(код ЄДРПОУ 39787144)

діє на підставі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – управління активами інституційних інвесторів, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України на підставі рішення №1595 від 01 жовтня 2015 року,

строк дії Ліцензії: з 01.10.2015 року – безстрокова

Мета діяльності ТОВ «КУА «АГРО СИСТЕМА»

  • отримання прибутку від проведення діяльності з управління активами інституційних інвесторів;
  • забезпечення та реалізація за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів учасників Товариства

Предмет діяльності ТОВ «КУА «АГРО СИСТЕМА»

  • предметом діяльності Товариства є

управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), недержавних пенсійних фондів, страхових компаній).

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) становить виключний вид професійної діяльності ТОВ «КУА «АГРО СИСТЕМА».