Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд “Агрофонд”

Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23300350

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів: № 00894

Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів: 22.12.2015 р.

Номінальна вартість одного інвестиційного сертифікату, грн: 1 000,00

Загальна кількість інвестиційних сертифікатів, шт: 250 000

Строк обігу цінних паперів: 28.10.2065 р.

Для ПВНЗІФ «АГРОФОНД» пріоритетним є інвестування в сільськогосподарську галузь народного господарства, шляхом залучення коштів в корпоративні права, цінні папери, нерухомість, боргові зобов’язання (зобов’язання можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами відступлення права вимоги, позики та в інший спосіб, не заборонений чинним законодавством) підприємств сільськогосподарської галузі з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України, та в інші активи, не заборонені чинним законодавством України.

Інвестиції в розвиток аграрного сектору за рахунок залучення грошових коштів від інвесторів пайового інвестиційного фонду забезпечують:

  • відтворення основних засобів та створення нових основних засобів;
  • створення нових робочих місць;
  • вирішення екологічних проблем;
  • вирішення соціальних проблем;
  • застосування нових ефективних форм господарювання;
  • технічний прогрес в сільському господарстві;
  • забезпечення стійкості інфраструктури села;
  • збільшення надходжень до бюджету;
  • отримання частини прибутку інвесторами фонду.

Переглянути в ПДФ форматі:
pdf Свідоцтво 00350 Агрофонд
pdf Свідоцтво ЄДР ІСІ (нац комісія з цінних паперів)
pdf Виписка з реестру кодів цінних паперів